Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Учители от НПТГ завоюваха второ място в благотворителен куиз

29.09.2022

Учители от НПТГ завоюваха второ място в благотворителен куиз

Отборът на НПТГ "Ш. Петьофи" в състав: инж. Нешка Христова - директор, Борис Атанасов, Валентин Великов, Валентина Ласкаева, инж. Калоян Радков, Пламен Петров, инж. Христомир Димитров и Янка Матеева се представи достойно в куиз състезание, заемайки призовото второ място. 

В състезанието се включиха 10 отбора, сред които и четири училища. Организаторът на състезанията - Атанас Мичев, посвети ХХІ куиз на нашия Марти, който има нужда от подкрепа. Събраната сума от участието на отборите и проведената томбола е 1040,00 лв.

Дарения се приемат и по разкритите за целта сметки в лева:

ТИТУЛЯР МАРТИН МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ

IBAN: BG44 CECB 9790 10J1 4490 00

BIC: CECBBGSF

ЦКБ АД клон Разград

ТИТУЛЯР ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА МИХНЕВА

IBAN:BG17 CECB 9790 10E9 2799 00

BIC:CECBBGSF

ЦКБ АД клон Разград

PayPal- [desislavamihneva8@gmail.com]

Revolut – Revrag: dmihneva

 Tel: 0898575806