Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН

14.09.2022

ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН

Уважаеми ученици и родители,

Откриването на новата учебна 2022/2023 година е на 15.09.2022 г. (четвъртък) от 8:30 ч. в двора на НПТГ „Шандор Петьофи“.

Успешна нова учебна година!