Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ЗА ВАС, ОСМОКЛАСНИЦИ!

08.09.2022

ЗА ВАС, ОСМОКЛАСНИЦИ!
Уважаеми родители,
???? Уведомяваме Ви, че на 14.09.2022 г. (сряда) от 18:00 часа, ще се проведе родителска среща за учениците от специалностите "Системно програмиране", "Компютърна техника и технологии", "Електрически машини и апарати",  "Машини и системи с ЦПУ", "Мехатроника" и "Възобновяеми енергийни източници", записани в осми клас за учебната 2022/2023 г.
Очакваме Ви!