Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Попълване на незаети места в VIII клас след трети етап на класиране и свободни места в IX и X класове

08.08.2022

Попълване на незаети места в VIII клас след трети етап на класиране и свободни места в IX и X класове

Във ръзка с чл. 70 от Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование ви информираме, че в НПТГ „Шандор Петьофи“ – гр. Разград след трети етап на класиране има едно свободно мяста в VIII клас – специалност „Системно програмиране“.  Желаещите да го заемат могат да се запознаят от тук с графика на дейностите, критериите за класиране и заявлението за кандидатстване

В останалите паралелки свободните места са както следва:

Специалност

Клас

Брой места

1.

Машини и системи с ЦПУ

IX

13

2.

Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника

IX

10

3.

Компютърни мрежи

IX

2

4.

Промишлена електроника

IX

3

5.

Металорежещи машини

X

5