Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ЛЯТНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

28.06.2022

ЛЯТНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

За Вас ученици - възможност за творчество и позитивна изява през ваканцията.