Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ЛЯТНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

28.06.2022

ЛЯТНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

За Вас ученици - възможност за творчество и позитивна изява през ваканцията.