Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ И СВИДЕТЕЛСТВА

20.06.2022

ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ И СВИДЕТЕЛСТВА

На 21.06.2022 г. (вторник) от 08:45 часа в НПТГ "Шандор Петьофи" - Разград, ще се проведе тържествено връчване на дипломите за средно образование и свидетелствата за професионална квалификация на зрелостниците от випуск 2022.