Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

24.05.2022

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

На 26.05.2022 г. в НПТГ „Ш. Петьофи“ започва провеждането на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по практика на професията. Всички ученици от 12 клас да се явят в училище в 7,45 часа за инструктаж.

Успех, зрелостници!