Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

24 МАЙ

24.05.2022

24 МАЙ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, БЪДЕТЕ ЗДРАВИ, СИЛНИ И ВДЪХНОВЕНИ!

СВЕТЪЛ ПРАЗНИК!

 

ИНЖ. НЕШКА ХРИСТОВА