Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

19.05.2022

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

На 20.05.2022 г. в НПТГ „Ш. Петьофи“ ще се проведе задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията, провеждан чрез изпитна тема. Учениците да се явят в училище до 7,45 часа, като носят лична карта, служебна бележка за допускане до ДЗИ и химикал, който пише син цвят.

Успех, зрелостници!