Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ВАЖНО

17.05.2022

ВАЖНО

На 18.05.2022 г. и 20.05.2022 г. ще се проведат ДЗИ. За учениците от VIII, IX, X и XI клас тези дни са неучебни.