Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Импровизационни техники в подкрепа на мотивацията за учене

08.05.2022

Импровизационни техники в подкрепа на мотивацията за учене

 

 

Как учениците могат да са по-ангажирани в образованието и по-мотивирани да учат? Как образователният процес може да е по-забавен и увлекателен? Как учителите могат да са по-удовлетворени от работата си и да постигат по-голям напредък? Отговора на всички тези въпроси дадоха екипът на сдружение ПроБудник, които проведоха Импро Маратон с ученици от НПТГ "Шандор Петьофи". По време на маратона бяха представени интерактивни образователни инструменти - ролеви карти, работни тетрадки за изграждане на социални умения и импро наръчник с игри.

 

Ваня Нотева и Тони Карабашев проведоха занимания с учениците от 11 клас, базирани на методите на импровизационния тетатър и ученето чрез преживяване и опит. Чрез импро техниките, учениците усвоиха принципите за съпричастност към чуждите идеи, ефективно слушане и ненасилствената комуникация. Всички участници бяха много впечатлени и ентусиазирани и изразиха желание за повече учене чрез игри. Това ще се прилага и в бъдеще, чрез образователни комплекти, които са предоставени на колектива на училището. В дългосрочен план импровизационните техники могат да подобрят атмосферата в класната стая и взаимоотношенията между учениците. Импро маратонът се организира като част от проект “Има защо! Подкрепа за правото на образование и недискриминация” - ACF 706, финансиран от Фонд активни граждани България по ФМ на ЕИП 20.