Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА НПТГ „Ш. ПЕТЬОФИ“

29.04.2022

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА НПТГ „Ш. ПЕТЬОФИ“

На 29.04.2022 г. НПТГ „Ш. Петьоофи“ отпразнува своя патронен празник, посветен на унгарския поет и революционер Шандор Петьофи. Седмицата, преди празника, бе изпълнена с редица мероприятия и инициативи.

На 20.04.2022 г. бе открита изложба от рециклирани материали от ученици от десетите класове и клуб „Арт“.

В дните от 18 – 28.04.2022 г. се проведоха демонстрации и състезания по професиите, изучавани в Механото. Учениците от 12 клас специалност „Системно програмиране“ представиха пред осмокласници от същата специалност свои проекти, създадени в часовете по професионална подготовка. Отбори от 11 и 12 клас специалност „Компютърна техника и технологии“ показаха практически умения за асемблиране на компютър. Учениците от 11б клас първи успяха да посетят сайта на гимназията. Специалност „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“ представиха система за пречистване на въздуха от замърсени частици при извършване на различни трудови дейности. Отборите на 8, 9, 10 и 11 клас от направление „Електротехника и енергетика“ се състезаваха, като отговаряха на въпроси от изучаваните предмети в професионална подготовка. Най изчерпателни в отговорите си бяха победителите от 11 клас.

На 28.04.2022 г. за петте осми класа от гимназията бе организирано състезание, посветено на живота и творчеството на нашия патрон Шандор Петьофи. Най-подготвени се оказаха учениците от 8а клас, които завоюваха първото място в класирането.

Кулминация на празничните дни бе залесителната акция „За идните поколения“ в градския парк. Учениците от всички класове засадиха 59 дръвчета, осигурени от Паркстрой – Разград, със съдействието на Община Разград.

Празникът завърши със „Спортно междучасие“, включващо щафетни и забавни игри. Най-масово и емоционално бе тегленето на въже, в което победиха учениците от 9б и 11б класове. Атракция бе битката между победителите 11б клас и отборът на учителите.

Грамотите и наградите на всички победители в състезанията връчи директорът на училището инж. Нешка Христова.

Ръководството на НПТГ „Ш. Петьофи“ благодари на всички учители, служители и ученици, които организираха, ръководиха и участваха в инициативите, състезанията и допринесоха за празничното настроение!

Честит празник!