Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Международен ден на Земята

21.04.2022

Международен ден на Земята

За отбелязване Международния ден на Земята – 22.04. 22 г., в НПТГ „Шандор Петьофи“ се проведе изложба с материали, изработени от учениците в 10 клас. Темата „Зелен град“ включваше изработване на макети от градската среда, предимно с рециклируеми материали. Учениците и колектива на гимназията беше предизвикан с дрескод „Зелено“. Г-жа Мариана Пенева изложи изработени проекти от учениците, участващи в клуб „Арт“ - занимание по интереси.

На 20.04.22 г.  учениците Алекс Стефанов - 8г, Ахмед Ридван - 8е и Александър Сашев - 9д клас, под ръководството на г-жа Веселина Русева, взеха участие в Регионален екологичен форум, посветен на Международния ден на Земята на тема: "Всяко животно има значение". Форумът бе организиран от ЦПЛР - ЦУТНТ - гр. Разград.