Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ПРОБНИ СТАЖУВАНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НПТГ „Ш. ПЕТЬОФИ“ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“

20.04.2022

ПРОБНИ СТАЖУВАНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НПТГ „Ш. ПЕТЬОФИ“ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“

През месец март и април се проведоха пробните стажувания на учениците, обучавани в дуална система. Учениците от VIII клас – специалност „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“ и „Машини и системи с ЦПУ“, IX клас – „Металорежещи машини“ и „Електрообзавеждане на производството“ и X клас – специалност „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“ посетиха фирмите партньори на НПТГ след учебни занятия. Запознаха се с дейностите и производствените процеси в предприятията. За проведените пробни стажувания те получиха сертификати и стипендия.

 

На учениците от десети клас им предстои сключване на трудови договори с фирмите, в които ще работят в XI клас два дни в седмицата.