Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

КАНДИДАТСТВАНЕ В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

20.04.2022

КАНДИДАТСТВАНЕ В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Уважаеми кандидат-студенти,

Възползвайте се от възможността за гарантиран предварителен прием без конкурсен изпит в специалностите на Аграрно-индустриалния факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев“

Линк за достъп:

Линкът за достъп (до Заявление за ГАРАНТИРАН ПРИЕМ БЕЗ КОНКУРСЕН ИЗПИТ в специалностите на Аграрно-индустриалния факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев“) отваря заявлението, дава възможност за попълване и директно изпращане на попълненото вече заявление.

https://forms.gle/pJtknNbL4HJY4cGx7

 

ЛИНКOВЕ ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕЗЕНТАЦИОННИТЕ ФИЛМИ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ АГРАРНО – ИНДУСТРИАЛНИЯ ФАКУЛТЕТ

 

Специалности Земеделска техника и технологии, Аграрно инженерство и Растениевъдство:

https://www.youtube.com/watch?v=nLVcCCxVF8M&t=5s

 Специалност Климатизация, хидравлика и газификация:

https://www.youtube.com/watch?v=nuHWG98z_xo&t=12s

 Специалност Екология и техника за опазване на околната среда

https://www.youtube.com/watch?v=ng-nyRCZ0uI