Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Родителска среща

26.09.2016

Родителска среща

На 29.09.2016 г., четвъртък, от 18.00 часа в ПТГ "Шандор Петьофи" ще се проведе родителска среща на новоприетите класове - 8а, 8б, 8г, 9д и 9е. Поканват се всички родители за обща родителска среща в актовата зала на училището, след което срещите ще продължат по класове.