Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

СЕРТИФИКАТИ ЗА ОТЛИЧЕНИТЕ УЧЕНИЦИ

24.03.2022

СЕРТИФИКАТИ ЗА ОТЛИЧЕНИТЕ УЧЕНИЦИ

 Директорът на НПТГ „Ш. Петьофи“ – инж. Нешка Христова, връчи сертификатите на учениците от 12 клас, отличени на състезанието по приложна електроника „Мога и зная как“. Иван Недялков, специалност Промишлена електроника, Джелил Хасанов и Бекир Бекир от специалност Компютърна техника и технологии, имат възможност да бъдат приети за студенти в желана от тях специалност в ТУ – Варна.