Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Отличнo представяне на ученици на НУПК „Най-добър млад инсталатор”

18.03.2022

Отличнo представяне на ученици на НУПК „Най-добър млад инсталатор”

На 16.03.2022 г. за пръв път в НПТГ се проведе регионалния кръг на Национален учебно-професионален конкурс „Най-добър млад инсталатор”. Отборът на Механото – Константин Коцев, Ерен Ибрям и Джамал Кимов, специалност „Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“ от 12 клас, възпроизведоха за 150 минути фигурата от тръби (метални и пластмасови) по зададена схема, като използваха подходящи материали и инструменти, предоставени им по време на състезанието. Работата на учениците наблюдаваха представители на „Овергаз – мрежи – Разград“. Ръководството на НПТГ „Ш. Петьофи“ изказва благодарност на фирмите-партньори Екотерм 20 ООД, Терм 2006 ООД и „Овергаз – мрежи – Разград“, които оказаха съдействие за провеждането на регионалния кръг на НУПК „Най-добър млад инсталатор”. Пожелаваме успех на отбора на НПТГ в следващия етап на конкурса!