Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Участие в областен кръг на XXXVIII олимпиада по техническо чертане

18.03.2022

Участие в областен кръг на XXXVIII олимпиада по техническо чертане

На 12.03.2022 г. в НПТГ „Ш. Петьофи“ се проведе областния кръг на XXXVIII олимпиада по техническо чертане. Нашето училище бе представено от: Кристиян Христов и Мерт Сюлейманов - I група, Хюсеин Бекир, Рюзгяр Бахри и Петър Стоянов - II група, Мариян Йорданов и Васил Атанасов - III група. Те са ученици от VIII, IX, X и XI клас от специалностите „Машини и системи с ЦПУ“, „Металорежещи машини“ и „Мехатроника“.