Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Стартират безплатни курсове по програмиране в Разград за ученици и възрастни

04.03.2022

Стартират безплатни курсове по програмиране в Разград за ученици и възрастни

 

ПРЕДСТОЯЩ КУРС ПО ПРОГРАМИРАНЕ

 

Срок за кандидатсване - 17.03.2022 г.

 

Кандидатстване:  https://digitalrazgrad.org/train-devs

  

За повече информация:

https://www.facebook.com/digitalrazgrad.org/posts/123444140231920