Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

СЪВЕТИ ЗА ШОФИРАНЕ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

19.01.2022

СЪВЕТИ ЗА ШОФИРАНЕ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

Нека бъдем по-внимателни и да останем живи на пътя!

https://www.youtube.com/watch?v=k80Pn4tUnDo