Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Курсове за допълнителна професионална квалификация към Технически университет - Варна

13.01.2022

Курсове за допълнителна професионална квалификация към Технически университет - Варна

Провеждане на курсове за допълнителна професионална квалификация към Технически университет - Варна, с активен линк за регистрация на кандидатите.