Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ

02.01.2022

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ

От 04.01.2022 г. продължава присъственият учебен процес за всички ученици от НПТГ „Ш. Петьофи“. Учениците от 11 и 12 клас ще провеждат учебни занятия в сградата на НПТГ, а всички останали паралелки - в сградата на ПГССХВП „А. Кънчев“. Учебните занятия започват в 8:00 часа.

Всички ученици ще бъдат тествани преди започване на учебните занятия, предвид информацията, предоставена от РЗИ-Разград и нивото на заболеваемост над 250 на 100 хиляди за община Разград (304,66).  Учениците не трябва да са консумирали храна и течности поне половин час преди това. Тестването се извършва в класната стая на класа.