Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ

10.12.2021

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ

На 13.12.2021 г. се възстановява присъственият учебен процес за всички ученици от НПТГ „Ш. Петьофи“. Учениците от 12А, 12Б, 12В, 12Г, 12Е и 11Д ще провеждат учебни занятия в сградата на НПТГ. Всички останали паралелки продължават своето обучение в сградата на ПГССХВП „А. Кънчев“. Учебните занятия започват в 8:00 часа.

Всички ученици ще бъдат тествани преди започване на учебните занятия. Учениците не трябва да са консумирали храна и течности поне половин час преди това. Тестването се извършва в класната стая на класа.

Учениците, които разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат на лабораторно изследване, да го представят. Да се носят декларациите за съгласие, попълнени и подписани от родителите.

 

Информация за разпределението на стаите в ПГССХВП „А. КЪНЧЕВ“:

 

Клас

Учебен кабинет

VIII a

308

VIII б

302

VIII г

309

VIII д

310

VIII e

303

IX a

205

IX б

206

IX г

211

IX д

212

X а

209

X б

305

X г

210

X д

I – 1 стая

X в

II етаж

XI а

КЗала

XI б

I – 2 стая

XI г

311