Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Първи учебен ден

14.09.2016

Първи учебен ден

Тържественото откриване на новата 2016/2017 учебна година ще се състои на 15.09.2016 г. от 09.00 часа в двора на ПТГ "Шандор Петьофи" - Разград. Учениците да се явят в 08.45 ч. На добър час!