Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

БАЗАР НА ПРОФЕСИИТЕ

26.11.2021

БАЗАР НА ПРОФЕСИИТЕ

На 26 и 27 ноември 2021 г. ще се състои седмото издание на Базар на професиите, организиран от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.