Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

12.11.2021

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

На основание Заповед РД 04-01-254/26.11.2021 г. на Началника на РУО - Разград, от 29.11.2021 г. до 03.12.2021 г. вкл. всички ученици от НПТГ "Ш. Петьофи" продължават да се обучават в електронна среда от разстояние чрез използване на средствата за информационните и комуникационните технологии.