Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ

01.10.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ

Във връзка със започналите ремонтни дейности в НПТГ „Ш. Петьофи“ денят 4.10.2021 г. (понеделник) ще бъде неучебен, но присъствен. Всички ученици да се явят в училище в 8:00 часа със спортно облекло.