Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА С РОДИТЕЛИ НА ОСМОКЛАСНИЦИ

09.09.2021

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА С РОДИТЕЛИ НА ОСМОКЛАСНИЦИ

 Уважаеми родители на ОСМОКЛАСНИЦИ! 

Ръководството на НПТГ "Шандор Петьофи" ви уведомява, че на 13.09.2021 г. от 17:30 ч., в двора на училището ще се проведе родителска среща при следния дневен ред:

 

1. Запознаване с правилника за дейността на училището;

2. Обучение в условията на COVID-19;

3. Избор на родителски актив;

4. Разни - стипендии, пътуващи ученици, дневен режим и др.

 Във връзка с епидемичната обстановка е желателно присъствието само на един родител/настойник на ученик.