Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Приключиха дейностите по проект „Гледни точки“ към ЦОИДУЕМ

19.07.2021

Приключиха дейностите по проект „Гледни точки“ към ЦОИДУЕМ

През месец юни 2021 година Национална професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи", Разград приключи работата по проект "Гледни точки", финасиран КП 33.19-2020 от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от различен етнически произход /ЦОИДУЕМ/. Проектът, базиран на иновативна концепция за интегриране на междукултурното образование, предложи нови форми за насърчаване на учениците от различните етнически групи към приемане и уважаване на различията.

Осъществените проектни дейности създадоха условия за разиване на устойчива и толерантна мултикултурна среда в гимназията. Работата в трите тематични работилници - "Личностно развитие", "Влез ми в положението", "Уменията на 21. век" и в четирите клуба по гражданско образование на ученици от български, турски и ромски произход се базира на неформалното учене, на усвояването на знания, умения и нагласи чрез лично преживяване и чрез съпреживяване. Тя допринесе за утвърждаването на междукултурните ценности, помогна за играждането на умения, необходими за бъдещето, даде на младите хора по-голяма увереност в личния потенциал и собствената креативност. 

Паралелно с интерактните и иновативни дейности по проекта, които повишиха чувствителността на училищната среда към дискриминативните появи на поведение, към изгаржадането на нагласи за тяхното отричане и недопускане, своята дейност стартира дългосрочен фотоклуб. Обективът на фотоапарата "улови" интересни моменти от осъществените инициативи, от заниманията в групите и в клубовете, от важни срещи и събития. Прецизната, но много отговорна творческа работа във времето на проекта, приключи с подготовката и представянето в училището и на обществени мероприятия, на фотоизложба. В нея се акцентира върху проявите на толерантност, на взаимна подкрепа и приятелство в ежедневието, а призмата на обектива показа и различни "гледни точки" към живота в училище, към света.  Фотоклубът има амбицията да продължи своята дейност и след приключване на проекта, като по този начин продължи да насърчава проявите на добротата, на приятелството на взаимната подкрепа между членовете на училищната общност. 

Уловените от обектива усмивки на участниците в проекта, на техните съученици, родители, приятели и на всички, които по различен повод и начин са подкрепили идеите му, доказава необходимостта и ползата от подобни проекти, заявяващи постоянство и грижа към изграждането на общество и свят, в които взаимното уважение, разбиране и подкрепа са осъзнат верен път към  успеха.