Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Възможност за запознаване на 10-класниците с оценените изпитни работи от НВО

30.06.2021

Възможност за запознаване на 10-класниците с оценените изпитни работи от НВО

Дните от 30.06.2021 г. до 02.07.2021 г., съгласно заповед на РУО - Разград, са определени за запознаване на учениците и техните родители с оценените изпитни работи между 8.30 и 18.30 часа.

Кабинет 101 в РУО - Разград, ул. "Бели Лом" 40, ет.1 - за изпитни работи по БЕЛ;

Кабинет 304 в РУО - Разград, ул. "Бели Лом" 40, ет.1 - за изпитни работи по математика;

Кабинет 101 в РУО - Разград, ул. "Бели Лом" 40, ет.1 - за изпитни работи по чужд език;