Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Механото изпрати поредния си 55-ти випуск

21.06.2021

Механото изпрати поредния си 55-ти випуск

На 21.06.2021 г. НПТГ „Шандор Петьофи“ – гр. Разград изпрати поредния си 55-ти випуск. Бяха раздадени 92 дипломи за средно образование и 59 свидетелства за професионална квалификация.  

В двора на училището, в присъствието на родители и близки, представители на 5-те завършващи паралелки – Жан Жеков от 12а, Максим Пенков от 12б, Петър Пенков от 12г, Дилян Христов от 12д и Николинка Чумаченкова от 12е отправиха своите топли думи на благодарност към учителите и ръководството на училището за наученото през годините – не само по отделните предмети, но и в чисто човешки аспект. За последен път задружно и с много емоции  класовете отправиха балони със свои мечти и надежди към небето. 

По традиция пред всички дипломите си получиха най-амбициозните, най-успешните, изявените в конкурси, олимпиади, спортни състезания. Първенец на випуск 55 на НПТГ стана Джан Неджмидин от 12б клас, който отправи своето послание към следващите поколения на училището и предаде тубуса със свитъка на друг изявен ученик – Максим Ненков от 11а клас. А сбогуването в класните стаи беше наистина трогателно… 

На добър час, випуск 55!