Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Възстановява се присъственото обучение от 31.05.2021 г.

28.05.2021

Възстановява се присъственото обучение от 31.05.2021 г.

 

На основание Заповед № 488/27.05.2021 г. на директора на НПТГ, обучението на учениците от VIII, IX, X и XI клас от 31.05.2021 г. ще се осъществява присъствено по седмичното разписание за II срок с продължителност на учебния час от 45 минути.