Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Обмяна на иновации в НПТГ „Ш. Петьофи“

27.05.2021

Обмяна на иновации в НПТГ „Ш. Петьофи“

На 27.05.2021 г. ученици и педагогически специалисти от Професионална гимназия по техника и лека промишленост – гр. Попово, посети НПТГ „Ш. Петьофи“ във връзка с изпълнение на дейностите по Национална програма „Иновации в действие“ по Модул 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата. Те наблюдаваха урок по Учебна практика в 11 Б клас – специалност Компютърна техника и технологии, разработен от инж. И. Стефанов и инж. Цв. Гюрецов на Adobe Captiva. Това е продуктът, избран за иновативната дейност в гимназията. След часа ученици и учители от двете училища обсъдиха работата си по програмата. Урокът бе наблюдаван и от представител на Обществения съвет към училището.

Работното посещение завърши с разглеждане на материално-техническата база на гимназията и забележителности на град Разград – „Гнездото на орлите“, Археологически резерват „Абритус“  и  др.