Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ПРОДЪЛЖАВА РОТАЦИОННИЯТ ПРИНЦИП НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

07.05.2021

ПРОДЪЛЖАВА РОТАЦИОННИЯТ ПРИНЦИП НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

Съгласно Заповед № РД-09-1028/29.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката продължава ротационният принцип на присъствено/електронно обучение, както следва:

от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от IX, XI и XII клас, останалите се обучават в електронна среда от разстояние;

от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VIII, X и XI клас, останалите се обучават в електронна среда от разстояние;

 

Часовете и за двата вида обучение са по 40 минути, без промяна в седмичното разписание за II срок.

Разпределение на класовете по стаи:

 

Клас

Стая

 

Клас

Стая

IX а

107

 

 VIII a

107

IX б

106

 

VIII б

106

IX в

104

 

VIII г

211

IX г

204

 

VIII д

110

IX д

110

 

X a

101

XI а

202

 

X б

103

XI б

201

 

X г

205

XI в

308

 

X д

203

XI г

205

 

XI а

202

XI е

203

 

XI б

201

XII а

103

 

XI в

308

XII б

307

 

XI г

104

XII г

101

 

XI е

204

XII д

211

 

 

 

XII е

212