Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Резултати от областния кръг на XXXVII олимпиада по Техническо чертане

08.04.2021

Резултати от областния кръг на XXXVII олимпиада по Техническо чертане

Протокол за резултатите на учениците от областния кръг на XXXVII олимпиада по техническо чертане за учебната 2020/2021 г., които комисията не предлага за допускане на национален кръг.

Протокол за допуснатите ученици на национален кръг на XXXVII олимпиада по техническо чертане.