Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ПРОЕКТ ДА СЪХРАНИМ КАПАНСКОТО - ИВО ГЕОРГИЕВ - РАЗГРАД

20.03.2021

ПРОЕКТ ДА СЪХРАНИМ КАПАНСКОТО - ИВО ГЕОРГИЕВ - РАЗГРАД

 „ДА СЪХРАНИМ КАПАНСКОТО” 

Фолклорът е съществена част от душата на българина. За да започне новото възраждане, трябва да се върнем към българския фолклор и обредност, да си припомним ритуалите и да гребем с пълни шепи от завещанието на нашите деди. Само така може да си припомним какви сме били и какви можем да бъдем. Нека си спомним и онова, което казва отец Паисий в началото на Българското възраждане: „Ти, българино, не се мами, знай своя род и език и се учи на своя език!“

 

КАКВА Е НАШАТА ИДЕЯ?

 “Както и най-слабият ветрец може да събори дървото без корен, така и обществото без традиции не може да устои сред бедствията, които могат да го връхлетят отвън!” 

 Хенрик Сенкевич

 

Всеки човек идва на този свят с определена житейска задача. В търсене на своето място и роля сред разширяващите се хоризонти на времето, което ни е отредено в този живот, реших да обърна поглед към моите корени. Смятам себе си за горд наследник на капанците. Капанците сме етнографска група българи,  населяващи  Североизточна България – Разградска и Търговищка област. Капанци са жителите на селата Дряновец, Осенец, Садина, Гецово, Топчии, Кривня, Каменово, Ушинци, Желязковец, Доброшката махала на гр. Разград, Опака и др.

Идеята ни има за цел да съхрани специфичната и уникална за българския фолклор орнаментика в носиите и кулинарните специалитети на потомците на капанците чрез заснимане на видеа. Капанците се приемат за най-старото и най-чисто българско население, спрямо останалите локални групи, в района на Разград и Търговище. 

Имаме намерение да издирим и съберем местни песни, легенди и предания, защото във всяка легенда и предание има някакъв повод и причина за възникването им и по този начин чрез тях остава жива народната памет.

 

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ, КОЙТО ИСКАМЕ ДА РАЗРЕШИМ? 

Дълъг и труден е пътят на човека към самопознанието. Затова, като че ли ни се струва, по-лесно да разберем другите, отколкото себе си. Многобройни и различни са начините, по които можем да обясним света и нашето място в него. Без да претендираме за уникалност, ние избрахме един от тях – етнографията. Съхраняване на наследството на нашите баби и дядовци и предаването им във времето чрез заснемане на видеа и публикуването им в YouTube канала на гимназията и социалните мрежи, събиране на легенди и песни, описване на обичаи. 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 1.      Съхраняване и популяризиране на част от традициите на етнографската група капанци.

2.      Провокиране на  интереса у младите хора към автентичните фолклорни традиции и история. 

 

ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТА 

1.      Да се заснемат видеа с разказите на капанци, свързани с бита, традициите и обичаите на тази етнографска група. 

2.      Да се съберат и запишат тематични рецепти, песни и легенди. 

3.      Да отговорят на предизвикателството ни възможно повече хора.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1.      Заснети видеа и популяризиране в YouTube и в социалните мрежи.

2.      Събрани и записани тематични рецепти, песни и легенди.

3.      Споделяне на възможно повече фотографии с българска народна носия на хора, живеещи в България и в чужбина. 

 

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА 

ДЕЙНОСТ 1: 

„ДА СЪХРАНИМ КАПАНСКОТО“   

(срок на изпълнение: януари – юни 2021 г.) 

Всяка общност изгражда своята система от норми и ценности, които определят общите правила в делника и празника на членовете й. Тази пъстра, динамична, сложна и безкрайно интересна сфера от човешката мисъл, вяра и дейност наричаме традиция. Но същевременно традиция означава и съхраняване, и предаване за следващите поколения. 

Познаването и спазването на някои традиции безусловно подсилва усещането за принадлежност към общност на различни равнища – народ, регион, семейство. 

Аз – Иво съм с капански корени. Родителите ми спазват нашите традиции и отношение към родното, което предадоха и на мен. Закърмен съм с традициите ни от малък. Всяка година посещаваме фестивала на фолклорната носия в Жеравна. У нас обхождаме къщите на Коледа, боядисваме яйца, зарязваме лозите, пеем песни и завръзваме люлка на Георгьовден. 

Идеята на дейността цели заснемане на видеа за уникалността на орнаментиката в капанската носия, кулинарните специалитети на потомците на капанците, някои обичаи. Иска ни се всеки, който се докосне до видеата ни да усети и съпреживее миналото на капанеца – да се наслади на красотата на капанската шевица, да надникне в кулинарните тайни на региона, да чуе местни легенди и песни. Те ще бъдат публикувани в You Tube и споделени в социалните мрежи, за да достигнат до възможно повече хора. Вече са направени първите записи – как се изработва камилчената китка (капанската китка, с която се закичват момите), разказ за изработването на капанска автентична носия от г-жа Диана Иванова. 

Ето я и нея самата, както и ризите с капанска шевица, част от автентичните костюми, които тя прави сама. Как? Ще разберете от нашите видеа. 

https://www.facebook.com/%D0%A2%D0%92-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE-news-937483586443721/ 

 

ДЕЙНОСТ 2: 

„МАЛКИЯТ АЛМАНАХ“ 

(СЪБИРАНЕ НА РЕЦЕПТИ, ПЕСНИ И ЛЕГЕНДИ) 

(срок на изпълнение: ноември 2020 – април 2021 г.) 

Оказа се, че тази дейност е доста интересна, любопитна и апетитна. Събрани са няколко текста на песни, рецепти на типични капански ястия (като на капанската баница например, която се приготвя със захар), рáки и др., както и няколко легенди (за наименования на селища и на капанците). Обмисляме идеята, ако в края на проекта са събрани достатъчно материали по дейността, да потърсим финансиране на сборник под името „Малкият алманах“. В него бихме могли да включим и допълнителни материали като обреди и обичаи на капанците, преразказани от тях. 

При осъществяване на проектна дейност 1 и дейност 2 бяха включени не само нашите съученици, но и нашите родители и прародители. Смятаме, че по този начин се предаде социален опит на младите хора, за да останат и да се съхраняват от поколение на поколение традициите на капанеца. 

ДЕЙНОСТ 3: „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО“ 

(срок на изпълнение: март – юни 2021 г.) 

Обсъждайки дейностите за постигане на целите по проекта решихме да предизвикаме не само себе си, но и всички останали. Как? Описахме идеята си в пост и го разпространихме в социалните мрежи. Предизвикахме хората да се снимат с българска народна носия и да споделят снимките си с нас. 

Имаме приятели, които посещават български училища в Англия и САЩ, изпратихме нашето предизвикателство и към тях. Известно е, че поради носталгията към родината си, българите живеещи в чужбина се опитват да съхраняват традициите на българския народ повече от нас самите и да ги предават на следващите поколения. Показват с гордост, че са с български корени и се опитват всячески да съхраняват българските традиции. 

Прекрасно е да гледаш тази споделена пъстрота на българските носии! Групата ни ФОТОПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО „МАГИЯТА НА НОСИЯТА“ можете да откриете във ФБ: https://www.facebook.com/groups/274918624151012  

ОЧАКВАМЕ И ВИЕ 

ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ 

КЪМ НАС И ДА КАЧИТЕ 

ВАША ФОТОГРАФИЯ! 

 

ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

1.      Иво Георгиев Георгиев, VІІІб клас – ръководител проект. Отговорности: Ръководи екипа, разпределя задачите и следи за графика. 

2.      Деница Радославова Димитрова, VІІІ б клас – координатор. Отговорности: изпълнява задачи, възложени от ръководителя и следи за изпълнението на дейностите съобразно времевия график; координира изпълнението на проектните дейности. 

3.      Георги Георгиев, Диана Иванова (родители) – помощник-координатори J 

 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И СРЕДСТВА 

 И за трите дейности ни бяха необходими единствено смартфони – за заснемане на видеата, лаптопи за съхраняване и обработване на информацията, както и интернет връзка.

 

 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

 

Дейност

Индикатори за

изпълнение/ резултат

Мерна единица на индикатора

Целева стойност на индикатора

Д. 1

„ДА СЪХРАНИМ КАПАНСКОТО“

Заснети видеа

Брой

над10

Д. 2

„МАЛКИЯТ АЛМАНАХ

Събрани песни, легенди и рецепти

Брой

 

между 20 и 30

Д. 3

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО“

Публикувани снимки

Брой

около 100

  

Ние българите имаме дълга история и много красиви традиции, 

с които трябва да се гордеем и пазим завинаги. 

Нека съхраним българския си дух и го предаваме на поколенията!