Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

19.03.2021

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

  На основание Заповед РД 09-748/19.03.2021 г. на МОН от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. всички ученици преминават към обучение в електронна среда от разстояние. Учебните часове ще са по 40 минути, без промяна в седмичното разписание.

График на часовете:

1. 8:00 – 8:40

Голямо междучасие

2. 9:00 – 9:40

                                                     3. 9:50 – 10:30

                                                     4. 10:40 – 11:20

                                                     5. 11:30 – 12:10

                                                     6. 12:20 – 13:00

                                                     7. 13:10 – 13:50