Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ПРОДЪЛЖАВА РОТАЦИОННИЯТ ПРИНЦИП НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

16.03.2021

ПРОДЪЛЖАВА РОТАЦИОННИЯТ ПРИНЦИП НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

Съгласно Заповед № РД-01-168/15.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването продължава ротационният принцип на присъствено/електронно обучение, както следва:

от 18.03.2021 г. до 31.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VIII и X клас;

от 01.04.2021 г. до 07.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от XII клас;

на 01.04.2021 г. и 02.04.2021 г. и от 12.04.2021 г. до 21.04.2021 г. - присъствено се обучават учениците от IX и XI клас;

от 22.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от  XII клас.

Часовете и за двата вида обучение са по 40 минути, без промяна в седмичното разписание за II срок.

Разпределение на класовете по стаи:

 

Клас

Стая

 VIII a

107

VIII б

201

VIII г

211

VIII д

110

X a

101

X б

103

X г

205

X д

203