Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Национален литературен конкурс „Любовта и свободата”

09.03.2021

Национален литературен конкурс „Любовта и свободата”

 

Ежегоден национален литературен конкурс „Любовта и свободата”,

посветен нa патрона на НПТГ унгарския поет и революционер Шандор Петьофи

 

 

Условия на конкурса:

В литературния кoнкурс „Любовта и свободата” могат да участват всички желаещи ученици  от VIII клас до XII клас с авторски литературни произведения.

Жанр:

1.       поезия (без ограничения на вида на поетичната творба)

2.       кратък разказ

3.       есе

Тема на конкурса:

Няма ограничения при избора на тема. Пишете за това, което обичате и което ви кара да се чувствате свободни.

Допълнителни разяснения:

1. Конкурсът е явен и всеки участник трябва да представи в електронен вариант, според предпочитанията си, една от следните комбинации:

-         до три свои поетични творби (по избор - стихотворение, сонет, балада, елегия, сатира, пародия);

-         една поетична творба (поема);

-         един кратък разказ до 3 стандартни печатни страници;

-         едно есе до 2 стандартни печатни страници;

-         едно стихотворение и един разказ до 3 стандартни печатни страници;

-         едно стихотворение и едно есе до 2 стандартни печатни страници;

      2. Всички текстове трябва да са в шрифт Times New Roman 12, с разред 1,50.

3. Файлът с произведенията задължително трябва да съдържа и следната информация

·        Три имена на участника;

          ·        Училище, клас, възраст на участника;

          ·        Имейл, адрес и телефон за връзка на участника;

          ·        Имейл, адрес и телефон за връзка на училището, в което учи участникът.

При липса на някоя от посочените точки се затруднява връзката ни с вас, затова ви молим да не пропускате нищо от тази информация.

4. Желателно, но не задължително, е творбите да не са публикувани до този момент.   

5. Творби, които не отговарят на поставените технически изисквания за шрифт и разредка или са с по-голям обем, няма да се оценяват от журито.

6. Ако участникът е изпратил повече на брой от посочените в условията творби, ще се оценят както следва:

-         повече от три стихотворения – три от тях, избрани на случаен принцип;

-         повече от една поема – тази, която е с по-малък обем;

-         повече от един разказ – един от тях, избран на случаен принцип;

-         повече от едно есе – едно от тях, избрано на случаен принцип;

-         повече от едно стихотворение и един разказ – само разказът;

-         повече от едно стихотворение и едно есе – само есето;

-         повече от едно стихотворение и повече от един разказ – участникът се дисквалифицира;

-         повече от едно стихотворение и повече от едно есе – участникът се дисквалифицира.

Награди:

Определянето на победителите става въз основа на художествените качества на представените творби, а не на техния жанр. Ще се присъдят както следва: Първа, Втора и Трета награда, плюс поощрителни награди.

Наградите за победителите са осигурени от НПТГ „Шандор Петьофи“ гр. Разград и от спонсори.

Адрес за изпращане на творбите: litera@ptgrz.org, като заглавието на имейла да бъде „за конкурса Любовта и свободата”.

Срок за изпращане на творбите: до 15.04.2021 г.

Победителите ще бъдат обявени на сайта на училището в края на април месец, а всички победители ще бъдат уведомени чрез имейл и ще получат наградите си или лично или на посочения от тях адрес на училището, в което учат.