Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Областен кръг на олимпиадата по Информационни технологии

16.02.2021

Областен кръг на олимпиадата по Информационни технологии

 ГРАФИК

за провеждане на Областния кръг на олимпиадата по Информационни технологии

на 05.03.2021 г. в НПТГ „Шандор Петьофи“ – гр. Разград, зала 212

 

Рег. №

Заглавие

Категория

Ръководител

Автори

Начален час

Име

Клас

Училище

172

Интерактивна самообучителна математическа игра

Мултимедийни игри и симулации

инж. Ирина Борисова Минкова - Преподавател по Информационни технологии.

Богдан Недялков Богданов

9

ППМГ "Акад.Никола Обрешков" - Разград

14:00

78

Virtual Zoo Manager

Разпределени уеб приложения

инж.Надя Добрева ст.учител

Петър Петров Йорданов

11

ППМГ "Акад.Никола Обрешков" - Разград

14:30

158

Museum Booking

Разпределени уеб приложения

инж. Ирина Борисова Минкова - Преподавател по Информационни технологии.

Недялко Димитров Димитров

12

ППМГ "Акад.Никола Обрешков" - Разград

15:00

392

Making The Leap

Разпределени уеб приложения

инж.Надя Добрева ст.учител

Павел Ангелов Дамянов и Денис Исмаил Билял

11

ППМГ "Акад.Никола Обрешков" - Разград

15:30