Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Организация на обучението от 04.02.2021 г. - ПРОМЯНА в продължителността на часовете

03.02.2021

Организация на обучението от 04.02.2021 г. - ПРОМЯНА  в продължителността на часовете

Съгласно ново писмо от МОН с № 9105-39/02.02.2021 г. продължителността на учебните часове при провеждане едновременно на присъствено и онлайн обучение трябва да е 40 минути. Това налага промяна в графика на часовете: 

1. 8:00 – 8:40

Голямо междучасие

2. 9:00 – 9:40

                                                     3. 9:50 – 10:30

                                                     4. 10:40 – 11:20

                                                     5. 11:30 – 12:10

                                                     6. 12:20 – 13:00

                                                     7. 13:10 – 13:50

Запазва се ротационният принцип на работа със седмично разписание за II срок:

а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 12 клас, останалите се обучават в електронна среда от разстояние;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 10 и 11 клас, останалите се обучават в електронна среда от разстояние;

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас, останалите се обучават в електронна среда от разстояние.

Разпределение на класовете по стаи:         

Клас

Стая

 

Клас

Стая

 VIII a

107

 

X a

101

VIII б

201

 

X б

103

VIII г

211

 

X г

205

VIII д

110

 

X д

203

XII а

205

 

XI а

202

XII б

202

 

XI б

201

XII г

104

 

XI в

211

XII д

204

 

XI г

104

XII е

106

 

XI е

204