Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Организация на обучението от 04.02.2021 г.

01.02.2021

Организация на обучението от 04.02.2021 г.

Съгласно Заповед № 287/01.02.2021 г. на Директора на НПТГ от 04.02.2021 г. на ротационен принцип се възстановяват присъстените учебни занятия при спазване на следния график: 

а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 12 клас, останалите се обучават в електронна среда от разстояние;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 10 и 11 клас, останалите се обучават в електронна среда от разстояние;

 

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас, останалите се обучават в електронна среда от разстояние.

 

Учебните часове и за двата вида обучение ще са по 35 минути, със седмичното разписание за втория срок.

 

 

Разпределение на класовете по стаи:                                    

Клас

Стая

 VIII a

107

VIII б

201

VIII г

211

VIII д

110

XII а

205

XII б

202

XII г

104

XII д

204

XII е

106

 

График на часовете:

1. 8:00 – 8:35

Голямо междучасие

2. 8:55 – 9:30

3. 9:40 – 10:15

4. 10:25 – 11:00

5. 11:10 – 11:45

Голямо междучасие

6. 12:05 – 12:40

7. 12:50 – 13:25