Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Продължава обучението в електронна среда от разстояние

31.12.2020

Продължава обучението в електронна среда от разстояние

От 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. продължава обучението в електронна среда от разстояние. Учебните часове ще са по 35 минути, без промяна в седмичното разписание.

 

 

 

График на часовете:

1. 8:00 – 8:35

Голямо междучасие

2. 8:55 – 9:30

3. 9:40 – 10:15

4. 10:25 – 11:00

5. 11:10 – 11:45

Голямо междучасие

6. 12:05 – 12:40

7. 12:50 – 13:25