Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Удължаване на Коледната ваканция с 2 дни

16.12.2020

Удължаване на Коледната ваканция с 2 дни

Съгласно Заповед № РД09-3472/27.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката Коледната ваканция е от 22.12.2020 г. до 03.01.2021 г. 

Понеделник, 21.12.2020 г., е последният учебен ден за 2020 година, който ще се проведе в електронна среда.