Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Национален конкурс за иновативни проекти и идеи "Млад иноватор"

26.11.2020

Национален конкурс за иновативни проекти и идеи "Млад иноватор"

Kонкурсът има за цел да провокира мисленето на децата в посока опазване на околната среда, да ги стимулира да насочат вниманието си върху реални и практични решения, които биха могли да допринесат за подобряване на условията и средата, в които живеем.

За участие в конкурса учениците могат да изпращат своите рисунки, доклади и видеа в срок до 31.01.2020 г. Класирането ще бъде в две категории - ученици от I - VIIклас и ученици от VIII - XII клас.

Допълнителна информация организаторите предлагат на следния адрес: https://www.mladinovator.bg/