Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

В НПТГ „Ш. Петьофи“ се въвежда ротационен принцип на присъствено обучение.

19.11.2020

В НПТГ „Ш. Петьофи“ се въвежда ротационен принцип на присъствено обучение.

Съгласно Заповед № 161/18.11.2020 г. на Директора на НПТГ "Ш. Петьофи", 

От 23.11.2020 г. до 04.12.2020 г. присъствено ще се обучават учениците от:

8а, 8б – паралелки с разширено изучаване на ЧЕ и целите потоци ученици от 10. и 12. клас /10а, 10б, 10г, 10д, 12а, 12б, 12г, 12д, 12е/.

За същия период учениците от останалите класове ще се обучават в електронна среда от разстояние (ОЕСР).

 

От 07.12.2020 г. до 18.12.2020 г. класовете, обучавали се присъствено в предходните две седмици, преминават към ОЕСР, а останалите – към присъствено обучение.

Часовете и за двата вида обучение са по 35 минути, без промяна в седмичното разписание.

Разпределение на класовете по стаи:

За периода                                                            За периода

          23.11.2020 г. – 04.12.2020 г.                                07.12.2020 г. – 18.12.2020 г.

Клас

Стая

 

Клас

Стая

 VIII a

107

 

VIII г

211

VIII б

201

 

VIII д

110

X а

101

 

IX a

107

X б

103

 

IX б

106

X г

106

 

IX в

101

X д

203

 

IX г

204

XII а

205

 

IX д

202

XII б

104

 

XI а

201

XII г

110

 

XI б

103

XII д

202

 

XI в

203

XII е

204

 

XI г

104

 

 

 

XI е

205