Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

НПТГ обявява младежки конкурс за видеоклип срещу агресията

09.11.2020

НПТГ обявява младежки конкурс за видеоклип срещу агресията

 

в рамките на ПРОЕКТ „ДА ОБЪРНЕМ ГРЪБ НА АГРЕСИЯТА“

1. Цел: да се стимулират младежите да изразят своето мнение по темата срещу агресията и да покажат своя талант. Отправеното предизвикателство към тях е чрез видео да пресъздадат свое преживяване, интересна случка или ситуация, в която са попаднали, дори и лично мнение, което илюстрира разбирането им за нарастващия проблем с агресията.

 

            Всеки участник има възможността да използва своята креативност в създаването на кратък видеоклип с положително послание, без ограничение на изразните средства.

 

            Конкурсът се провежда в периода от 09.11.2020 до 30.11.2020 г.

 

2. Участие и допустимост

 

            Право на участие в Конкурса имат учениците от Община Разград от V до ХІІ клас.

 

            В Конкурса се участва с кратък видеоклип с дължина до 180 секунди (3 минути). В него участниците имат възможност да пресъздадат свое преживяване, интересна случка или ситуация, в която са попаднали, дори и лично мнение, което илюстрира разбирането им за нарастващия проблем с агресията.

 

            Един потребител може да участва само с един видеоклип.

 

            Допуска се употреба на всякакви модерни технологии в подготовката, заснемането и пост снимачния процес.

 

            Допускат се всякакви форми на видео-изразяване чрез клипове, заснети с видеокамери, фотопарати, таблети, телефони.

 

           

 

            Официален език на конкурса е български език.

 

            Видеоклиповете изпращате на е-mail: ptgrz@ptgrz.org придружен от следната информация: трите имена на автора, възраст, клас, училище, адрес, е-mail и телефон за контакти, кратко описание на идеята и посланието на видеоклипа (до ½ страница А4).

 

3. Отговорности

 

            Участието в Конкурса е доброволно. Авторите на видеоклиповете са отговорни за информацията и посланията, отправени чрез видеоклипа. Наградените творби ще бъдат качени на фейсбук страниците на Гимназията и МКБППМН.

 

4. Награждаване

 

            Организаторите ще уведомят класираните автори за начина на получаване на наградите и грамотите за отличените.

 

            Всяка награда се дава само на една творба, независимо от броя хора, които са помогнали за осъществяване на проекта.