Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние

28.10.2020

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние

Съгласно Заповед на МЗ от утре, 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г., включително, се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 8. до 12. клас. Обучението ще се извършва от разстояние в електронна среда в платформата MS Office 365 / Teams. Дните от 30.10.2020 г. до 02.11.2020 г. са неучебни - есенна ваканция. Обучението продължава от 03.11.2020 г. по седмичното разписание на часовете за I срок.