Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние

28.10.2020

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние

Съгласно Заповед на МЗ от утре, 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г., включително, се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 8. до 12. клас. Обучението ще се извършва от разстояние в електронна среда в платформата MS Office 365 / Teams. Дните от 30.10.2020 г. до 02.11.2020 г. са неучебни - есенна ваканция. Обучението продължава от 03.11.2020 г. по седмичното разписание на часовете за I срок.