Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Първи учебен ден

11.09.2020

Първи учебен ден

Уважаеми ученици и родители,

Новата учебна 2020/2021 година в НПТГ "Шандор Петьофи" ще започне присъствено на 15.09.2020 г. (вторник), както следва:

за VIII клас от 8:00 ч. в двора на училището;

за IX, X, XI и XII класове от 9:00 ч. по класни стаи:

Клас

Учебен кабинет

IX a

301

IX б

106

IX в

304

IX г

204

IX д

202

X а

101

X б

103

X г

308

X д

203

XI а

303

XI б

306

XI в

302

XI г

104

XI е

305

XII а

311

XII б

312

XII г

Ел. лаборатория

XII д

205

XII е

309

Ред за влизане в сградата:

IX и X класове - през централен вход;

XI и XII класове - през западен вход (срещу физкултурния салон).

Носенето на предпазни маски е задължително!

Успешна нова учебна година!